Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milancs
dc.contributor.authorRyšavý, Martincs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:24Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:24Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109539
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měření a čištění výměníků tepla pod vodou. V úvodu jsou srovnány jednotlivé technologie čištění, popsán čištěný výměník tepla. Byl vytvořen požadavkový list a navrženy jednotlivé varianty řešení. Z těchto řešení byla hodnotovou analýzou určena nejvhodnější varianta. Další část je věnována rozpracování varianty, realizovanou laserovým měřičem a tryskou, která čistí tlakovou vodou. Byl navržen manipulátor, schopný automatického čištění pod vodní hladinou. Byla zpracována výkresová dokumentace vybraných konstrukčního částí a vytvořen 3D model manipulátoru v programu PTC Creo .cs
dc.description.abstractMaster thesis focuses on design of manipulator enable to diagnostic testing and cleaning of heat exchangers. The introduction shows contemporary technological capabilities of cleaning and describes heat exchanger. There was created list of requirements and design solutions was made. Value analysis shown most suitable design solution. The next part elaborates on the final solution which is consist of laser sensor, and water pressure cleaning. There was designed manipulator which is capable of automatic cleaning and long cleaning under water. There was drawn technical documentation of chosen parts and created 3D model of the manipulator in program PTC Creo.en
dc.format.extent4531005 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmanipulátorcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectčištěnícs
dc.subjecttepelný výměníkcs
dc.subjectManipulatoren
dc.subjectroboten
dc.subjectcleaningen
dc.subjectheat exchangeren
dc.titleNávrh manipulátoru pro diagnostiku a čištění výměníků teplacs
dc.title.alternativeSuggestion of Manipulator for a Diagnosis and Cleaning of Heat Exchangersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKonečný, Zdeněkcs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisRYS0024_FS_N2301_2301T013_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record