Show simple item record

dc.contributor.advisorMrkvica, Ivancs
dc.contributor.authorKuře, Michalcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:39Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:39Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109570
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá nahrazením broušení metodou třískového obrábění. V úvodu popisuji firmu V – NASS, a.s., odkud zadaný projekt vypracovávám. Dalším bodem je popis stávající technologie broušení a její problematiky. Dále je rozebrána metoda nahrazující broušení. Následně jsou provedeny zkoušky metody nahrazující broušení s patřičným vyhodnocením. Cílem je teoretický rozbor a návrh nové progresivnější technologie opracování. Výsledkem této práce je ekonomické a technologické zhodnocení metody třískového obrábění i broušení. V závěru se obě metody porovnají a navrhne se řešení méně finančně nákladné.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with replacing grinding method of cutting operation. In the introduction I am describing the company V - NASS, and, where assigned project is being processed. Another point is describing the existence of the grinding technology and its problems. The aim of the project is theoretical analysis and suggestion of a new progressive machining technology. The result of this work is the evaluation of the economic and technological methods of metal cutting as well as grinding. In conclusion, both methods are compared and solutions less costly is suggested.en
dc.format.extent6432338 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/x-pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectbroušenícs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectmachiningen
dc.subjectgrindingen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectmillingen
dc.titleŘešení náhrady broušení při opracování povrchů hydraulických kostekcs
dc.title.alternativeReplac Ement of Grinding by Hydraulic Cube Surface Machiningen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeStibor, Petrcs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.contributor.consultantStibor, Petrcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUR0038_FS_N2301_2303T002_20_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record