Show simple item record

dc.contributor.advisorKrys, Václavcs
dc.contributor.authorMelčák, Jakubcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:45Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:45Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109590
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem systému automatické výměny efektorů, který je určen pro modulární manipulátor. Jsou řešeny tři hlavní subsystémy, které tvoří komplexní celek systému pro automatickou výměnu efektoru. Jedná se o samotný výměnný mechanismus, který zajišťuje automatickou výměnu efektoru, dále jsou řešeny efektory a v poslední řadě se jedná o zásobník těchto efektorů. V úvodu je provedena podrobná rešerše těchto tří subsystému. Dále jsou na základě požadavkového listu navrženy jednotlivé varianty, kdy jsou následně vybrány varianty, které nejlépe splňují specifikované požadavky. Pro stanoviště efektorů a výměnný mechanismus vždy varianta jedna, pro efektor je vybráno variant více. Tyto varianty jsou dále rozpracovány do podrobných 3D modelů. Na základě výpočtů jsou navrženy pohonné jednotky a další elektronika. Zpráva je doplněna o pevnostní analýzy spojovacího materiálu a součástí, které se nacházejí v kritických místech systému a dále je v rámci této diplomové práce zpracována výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with design of grippers and their automatic change system for a modular manipulator. There are three main parts, which create a unit for automatic change system. It is automatic change system, which ensures change of gripper, grippers themselves and then storage system, where grippers are stored. At the beginning of the master thesis a detailed research of those three parts is given. In regard with the list of demands an each option is designed and the best option is chosen. One option for a change system, storage system for grippers and several options for grippers are designed. Those options are developed to detailed 3D models. In regard of calculations servo motors are designed and chosen as well as other electronics parts. The master thesis includes stress analysis of fasteners and parts in the critical parts of system. Technical drawings are included as well.en
dc.format.extent9412269 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsystém automatické výměnycs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectzásobníkcs
dc.subjectautomatic change systemen
dc.subjectgripperen
dc.subjectstorage systemen
dc.titleEfektory modulárního manipulátoru a jejich automatická výměnacs
dc.title.alternativeGrippers and Their Automatic Change System for a Modular Manipulatoren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBobovský, Zdenkocs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMEL0016_FS_N2301_2301T013_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record