Show simple item record

dc.contributor.advisorSondel, Martincs
dc.contributor.authorDobrovolný, Jancs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:50Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:50Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109608
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je návrh technologie svařování dvou provedení diagonálního přípoje ocelové konstrukce a návrh zkoušek k ověření jakosti vzniklého spoje. První část práce se zabývá problematikou svařitelnosti použitých ocelí a analýzou použitých svařovacích metod. Předmětem druhé části práce je zpracování doporučení pro svařování diagonálních přípojů dle nové normy ČSN EN 1090-2+A1 a dále návrh a vyhodnocení zkoušek ověřujících vlastnosti spoje.cs
dc.description.abstractAim of the Bachelor Thesis is welding technology suggestion for 2 executions of diagonal connection and suggestion of tests to verify joint quality. First part of thesis deals with weldability issues of used steel grades and analysis of used welding processes. Second part of thesis focuses on working out recommendations for welding of diagonal connections as per new standard ČSN EN 1090-2+A1 and suggestion and analysis of tests to verify joint properties.en
dc.format.extent2964717 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/force-downloadcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectpřípojcs
dc.subjectocelcs
dc.subjectweldingen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectconnectionen
dc.subjectsteelen
dc.titleNávrh technologie svařování diagonálního přípoje ocelové konstrukcecs
dc.title.alternativeWelding Technology Suggestion for the Steel Structure Diagonal Connectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKaděra, Bohumilcs
dc.date.accepted2015-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOB0064_FS_B2341_2303R002_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record