Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milancs
dc.contributor.authorKubovský, Davidcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:57Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:57Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109631
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je návrh automatizované jednotky pro montáž koncovek hydraulických hadic. V úvodu bakalářské práce je popsána konstrukce hydraulických hadic a analýza současného stavu ruční a automatizované montáže. Z tří navržených konstrukčních návrhů byla vybrána optimální varianta automatické montážní jednotky. Tato varianta byla zpracována v CAD systému Creo 2. Vybrané prvky stroje byly podrobeny technickými výpočty s využitím simulací na webových portálech výrobců standardních dílů. Zařízení bylo doplněno výkresovou dokumentací, 3D modelem, animací montážního procesu, ekonomickým zhodnocením a katalogovými listy standardních dílů. V závěru práce byl navržen možný řídicí systém a bezpečnostní prvky stroje.cs
dc.description.abstractThe target of this batchelor thesis is to design an automated unit for the assembly of hydraulic hoses endings. In the beginning of the thesis is described the construction of hydraulic hoses and the analyses of current status of both manual and automative assembly. An optimal option of automated assembly unit was chosen out of three cunstructional proposals. This option was elaborated in CAD system Creo 2. Some selected components were put through some technical calculations using some webside simulations of manufacturers of standard parts. The device was supplemented with a drawing documentation, 3D models, assembly process animation, economic evaluation and the catalogue sheets of standard parts. The conclusion of this thesis deals with a proposal of a possible control system and of some safety parts of the machine.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent9104221 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautomatickács
dc.subjectautomatizovanács
dc.subjectjednotkacs
dc.subjectmontážcs
dc.subjectkoncovkycs
dc.subjecthydraulickács
dc.subjectautomaticen
dc.subjectautomateden
dc.subjectuniten
dc.subjectassemblyen
dc.subjectendingsen
dc.subjecthydraulicen
dc.titleAutomatizovaná montáž koncovek hydraulických hadiccs
dc.title.alternativeAutomated Assembly of Endings of Hydraulic Hosesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKrys, Václavcs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUB0302_FS_B2341_2301R013_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record