Show simple item record

dc.contributor.advisorStonawski, Erikcs
dc.contributor.authorKunčický, Radekcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:23:41Z
dc.date.available2015-07-22T09:23:41Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109803
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou posilovačů řízení mobilních strojů. V práci jsou popsány jednotlivé hydraulické prvky, použité v oblasti mobilní hydrauliky pro řízení mobilních strojů a jejich funkční principy. Dále jsou porovnávány odlišné typy řídicích jednotek posilovačů a jejich zapojení do obvodů. V práci jsou uvedené hydraulická schémata různých druhů zapojení. Cílem práce je také praktické zapojení obvodu s řídicí jednotkou posilovače řízení a prioritním ventilem. V závěru práce jsou uvedené praktické aplikace jednotek na různých strojích a jejich porovnání, tj OC, CC a CC LS pro kloubové stroje a stroje s přední řiditelnou nápravou.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with steering units in mobile machines. Work describes various hydraulics components and its operating principles used in the field of mobile hydraulics for mobile machines steering and its function principles. There are compared different types of steering units and their integration into hydraulics circuits. Hydraulic schematics of various types of hydraulic connection also may be found in this work. This work also contains a practical connection with the steering unit and priority valve. The aim of the work is also practical connection of the circuit with steering unit and priority valve. In conclusion there are given practical application of steering units on different machines and their comparison i.e. OC, CC and CC LS for articulated machines and front steered axle.en
dc.format.extent3531118 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectřízení, řídicí jednotka, prioritní ventil, simulátor, mobilní hydraulikacs
dc.subjectsteering, steering unit, priority valve, simulator, mobile hydraulicsen
dc.titleSimulátor řízení mobilního strojecs
dc.title.alternativeControl Simulator of Mobile Machineen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeObert, Milancs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchHydraulické a pneumatické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUN0041_FS_B2341_2302R007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record