Show simple item record

dc.contributor.advisorMarek, Jiřícs
dc.contributor.authorKaszper, Martincs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:23:49Z
dc.date.available2015-07-22T09:23:49Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109833
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vícepřísavkového efektoru pro paralelní robot ABB IRB 360. V úvodu práce je popsán vývoj a současná rodina robotu ABB IRB 360. Práce obsahuje 4 navržené varianty řešení, z nichž byla pomocí hodnotové analýzy vybrána optimální varianta. Dále jsou v práci popsány různé typy přísavek a uvedeny potřebné výpočty pro návrh průměru přísavek. V závěru práce je vyhotovena analýza napětí a průhybu efektoru zpracovaná v programu Creo Parametric 2.0. V příloze najdeme výrobní dokumentaci. Na přiloženém CD je 3D model optimální varianty zpracovaný v programu Creo Parametric 2.0.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the structural design of multi-vacuum effector for parallel robot ABB IRB 360. The introduction describes the development and contemporary family of ABB IRB 360 robot. The work includes four suggested variants of a solution, where there have been selected the best option by value analysis. Furthermore, the work describes various types of suction cups and gives the necessary calculations to design the diameter of suction cups. As a part of the conclusion there is an analysis of stress and deflection of effector processed in Creo Parametric 2.0. Production documentation is in the attachment. On the CD enclosed, there is a 3D model of the optimal treatment option created in Creo Parametric 2.0 program.en
dc.format.extent5115722 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEfektor, Přísavka, Vícepřísavkový efektor, Manipulace, ABB IRB 360cs
dc.subjectEffector, Suction cup, Multi-vacuum effector, Manipulation, ABB IRB 360en
dc.titleVícepřísavkový efektor pro paralelní robot ABB IRB 360cs
dc.title.alternativeDesign of Multi-vacuum Effector for parallel Robot ABB IRB 360en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGloger, Michalcs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKAS0104_FS_B2341_2301R013_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record