Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Jancs
dc.contributor.authorMatula, Ondřejcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:26:03Z
dc.date.available2015-07-22T09:26:03Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110229
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je návrh variantního řešení rekonstrukce (přeložky) silnice II/150 v lesním úseku Pavlíkov – Leštinka. Práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům studie. Práce obsahuje zdůvodnění přeložky komunikace, charakteristiku řešené oblasti, výsledky dopravního průzkumu, analýzu nehodovosti, návrh variant vedení přeložky komunikace. Z předložených variant je na základě dopravně-technicko ekonomického zhodnocení vybrána doporučená varianta, která je podrobněji rozpracovaná.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis work is the variant solution reconstruction (realignment) road II / 150 in the forest section Pavlíkov - Leštinka. Thesis is processed at a level appropriate to the requirements of the study. Labor contains a rationale for road realignment, characteristics of the solution areas, traffic survey results, analysis of accidents, design variant management relaying communications. Of the various options is based on the traffic-technical-economic evaluation of selected recommended option, which is developed further.en
dc.format.extent8043644 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekonstrukce silnicecs
dc.subjectpřeložka silnicecs
dc.subjectsilnice II/150cs
dc.subjectkraj Vysočinacs
dc.subjectPavlíkovcs
dc.subjectLeštinkacs
dc.subjectlesní úsekcs
dc.subjectnehodovostcs
dc.subjectPavlíkovcs
dc.subjectsměrové řešenícs
dc.subjectvýškové řešenícs
dc.subjectorientační propočetcs
dc.subjectreconstruktion of roaden
dc.subjectroad realignmenten
dc.subjectroad II/150en
dc.subjectregion Vysocinaen
dc.subjectPavlikoven
dc.subjectLestinkaen
dc.subjectforest sectionen
dc.subjectaccident rateen
dc.subjectdirectional resolutionen
dc.subjectvertical resolutionen
dc.subjectapproximate calculationen
dc.titleRekonstrukce silnice II/150, část lesního úseku Pavlíkov - Leštinkacs
dc.title.alternativeReconstruction of Road II/150, Part of Forest Section Pavlikov - Lestinkaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisMAT0139_FAST_B3607_3647R020_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record