Show simple item record

dc.contributor.advisorPeřina, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSiuda, Danielcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:26:19Z
dc.date.available2015-07-22T09:26:19Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110272
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractSiuda, D.: Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového objektu před a po zateplení včetně cen a nákladů, Ostrava VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225, 2015, vedoucí práce Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D., text 61 stran formátu A4, výkresová část obsahuje 36 výkresů. Bakalářská práce se odvíjí od projektu zpracovaného v předmětu Specializovaný projekt I a II. Práce zpracovává tepelně technické a energetické vlastnosti objektu před a po zateplení. Cílem je vypracování projektové dokumentace k povolení stavby zadaného objektu. Další součástí je vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností původního a zatepleného stavu objektu.cs
dc.description.abstractSiuda, D.: Evaluation of thermal and technical characteristics and energy residential building before and after insulation including prices and costs, Ostrava VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of civil engeneering 225, 2015, thesis supervisor Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D., 56 pages, plus 36 drawings. Bachelor thesis derives from a project developed in the scope of Specialized Project I and II. Work processes thermal technical and energy properties of the object before and after insulation. The aim is to develop project documentation for the building permit specified object. Another part of the evaluation of thermal technical and energy properties of the original and insulated object state.en
dc.format.extent925123 bytescs
dc.format.mimetypemultipart/octet-streamcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectenergetický štítek budovycs
dc.subjecttepelně technické posouzenícs
dc.subjectinsulationen
dc.subjectenergy label buildingsen
dc.subjectthermal and technical assessmenten
dc.titleVyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového objektu před a po zateplení včetně cen a nákladů.cs
dc.title.alternativeEvaluation of thermal and technical characteristics and energy residential building before and after insulation including prices and costsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2015-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSIU0007_FAST_B3607_3607R041_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record