Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBečica, Jiřícs
dc.contributor.authorVozáková, Romanacs
dc.date.accessioned2015-11-04T08:49:42Z
dc.date.available2015-11-04T08:49:42Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110642
dc.descriptionImport 04/11/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku daně z nemovitosti a místních poplatků jako součást příjmů vybraných měst Valašské Meziříčí a Vsetín. Tato práce si klade za dílčí cíl ověřit, zda a v jakém rozsahu využívají obce v praxi možnosti ovlivnit výši daně z nemovitých věcí a místních poplatků a jak se tyto příjmy podílejí na celkových příjmech vybraných měst, popřípadě jakou tvoří část daňových příjmů rozpočtu těchto měst. Hlavním cílem je vyšetřit, zdali jsou daňové příjmy schopny vytvářet hlavní pilíř rozpočtu města, tedy zda se o ně může plně finančně opřít. Hypotézou práce je tvrzení, že podíl místních poplatků na daňových příjmech města ve sledovaném období 2009 - 2013 rostl. Hypotéza nebyla potvrzena. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První část je zaměřena na pravidla hospodaření obcí. Praktická část je zaměřena na důkladnější charakteristiku dvou daňových příjmů, kterými jsou daň z nemovitých věcí a místní poplatky. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které vycházejí z analýzy získaných dat.cs
dc.description.abstractThis dissertation is focused on real estate taxes and local fees as a part of incomes of two selected towns – Valašské Meziříčí and Vsetín. A partial target of the thesis is to verify if, and to which extent municipalities use the option to affect the level of real estate tax and local fees. The second partial goal is to check what is the portion of the mentioned taxes and fees in total incomes to the budget of the selected towns. The main aim is to find out if the mentioned tax incomes are able to create the core of the town budgets and if their amount indicates a positive or negative trend. The hypothesis of the thesis is a claim that the portion of real estate tax and local fees in the towns incomes within 2009 - 2013 was increasing. The hypothesis was not confirmed. The dissertation is devided into theoretical and practical parts. The first one is focused on economical management of municipalities and its basic rules. The practical part describes both tax incomes – real estate tax and local fees into details. The thesis conclusion is composed of proposals and recommendations coming from the analysis of the obtained information and records.en
dc.format.extent6863212 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobec, daň z nemovitých věcí, místní poplatky, rozpočetcs
dc.subjectcommunity, real estate tax, local fees, budgeten
dc.titleDaň z nemovitostí a místní poplatky jako součást příjmů rozpočtu obcecs
dc.title.alternativeReal Estate Tax and Local Fees as Parts of the Municipal Budget Revenuesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMarečková, Evacs
dc.date.accepted2015-09-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVOZ0012_EKF_N6202_6202T055_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam