Show simple item record

dc.contributor.advisorPanovec, Vladancs
dc.contributor.authorBarčiaková, Alžbetacs
dc.date.accessioned2016-01-20T11:29:53Z
dc.date.available2016-01-20T11:29:53Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111072
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 20/01/2016cs
dc.descriptionImport 11/02/2016cs
dc.description.abstractBarčiaková, A.: Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu: Diplomová práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2015, s. 63. Vedúci práce: Panovec, V. Predmetom mojej diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Administratívnej budovy z modulárnych buniek v pasívnom štandarde, situovaného v obci Kaňovice pri Zlíne. Návrh je nutné spracovať tak, aby spĺňal podmienky pasívnej výstavby a bol navrhnutý z netradičných modulárnych buniek, doteraz pre tento typ výstavby nevyužívaných.. Diplomová práca obsahuje okrem projektovej dokumentácie aj tepelno-technické posudky kritických detailov z hľadiska vnútornej a povrchovej kondenzácie, návrh zdroju kúrenia, návrh mechanického vetrania s rekuperáciou a energetické a ekonomické vyhodnotenie podľa novej legislatívy – energetický preukaz.cs
dc.description.abstractBarčiaková, A.: Office Building from Modular Cells in Passive Standard: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services, 2015, p. 63. Thesis supervisor: Panovec, V. The subject of this thesis is development of project documentation for the construction works on Office Building from Modular Cells in Passive Standard, situated in Kaňovice village near Zlín. The project must be designed to meet the conditions of passive construction and has to be built from non-traditional modular cells so far for this type of construction unused The thesis includes an addition to the project documentation, thermo reviews of critical details in terms of internal and surface condensation, source of heating system design, design of mechanical ventilation with recuperation and energy and economic evaluation according to the new legislation - energy certificateen
dc.format.extent1827983 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectadministratívna budova, pasívna výstavba, nútené vetranie, rekuperácia, detail, podlahové kúreniecs
dc.subjectoffice building, passive construction, mechanical ventilation, recuperation, detail, floor heatingen
dc.titleAdministrativní budova z modulárních buněk v pasivním standarducs
dc.title.alternativeOffice Building from Modular Cells in Passive Standarden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVyhnánková, Gabrielacs
dc.date.accepted2016-01-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBAR0016_FAST_N3607_3607T040_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record