Show simple item record

dc.contributor.advisorFoldyna, Liborcs
dc.contributor.authorPavlíčková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2016-02-15T07:32:38Z
dc.date.available2016-02-15T07:32:38Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111276
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 15/02/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technickým zabezpečením objektu nově budované mateřské školky. Úvodní část této bakalářské práce se věnuje základním právním předpisům a technickým normám. Následující část práce je zaměřená na použití možných prvků technické ochrany, včetně jejich popisu. Praktická část je věnovaná popisu a návrhu zabezpečení objektu. Cílem této práce je najít největší rizika spojená s objektem mateřské školky provedením dvou rozdílných analytických metod a navrhnout co nejoptimálnější zabezpečení pro minimalizaci nebezpečí v objektu této mateřské školky. Závěrem je uvedeno srovnání zabezpečení mateřských školek u nás v České republice a v zahraničí.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to deal with technical security of the newly built nursery school building. The introductory part of this thesis is dedicated to basic legal regulations and technical standards. Next part is focused on application of possible components of technical security, including their description. Practical part of this thesis deals with description and concept of technical security of the building. A very important goal of the thesis is to determine the biggest risks by using two different analytical methods and suggesting the most optimal security for minimizing risks in the nursery school building. In conclusion, the thesis compares kindergarten security in the Czech Republic and abroad.en
dc.format.extent3783127 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPrávní předpisy, technické normy, technická ochrana, rizikocs
dc.subjectlegal regulations, technical standards, technical protection, risken
dc.titleTechnické zabezpečení objektu mateřské školkycs
dc.title.alternativeTechnical protection of the building of nursery schoolen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠvec, Jiřícs
dc.date.accepted2016-01-26cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAV0143_FBI_B3908_3908R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record