Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusková, Jana
dc.contributor.authorBartoňová, Jana
dc.contributor.authorKrčmarská, Lucie
dc.contributor.authorLétavková, Dagmar
dc.date.accessioned2016-04-01T06:15:07Z
dc.date.available2016-04-01T06:15:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2013, vol. 59, no. 1, p. 21-29 : ill.cs
dc.identifier.issn1802-5420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111430
dc.description.abstractThe present article deals with the area of social and health welfare of former and current employees of the abolished, privatized or otherwise affected by reorganization mining enterprises in connection with the decline of uranium, ore and coal mining industry in the country. It describes a thorough analysis of the legislation governing the given area from the start of the decline in mining activity in 1990 to the present. Subsequently, relying on real data from practice, the article shows elaborated overviews of trends in the number of beneficiaries of all kinds of provided mandatory and decline-based social and health reimbursements in the years 2001-2012, including the total cost financed in a form of subsidies from the state budget. The forecast of trends of these monitored indicators, processed by the age of beneficiaries of compensations, type of work and other practice-verifiable data, suggests a sharp reduction in the number of recipients of mandatory compensations in the year 2015, the complete termination of payment of a special health benefit for miners by 2025, compensations of accidents at work, occupational diseases and allotments of coal and wood by the year 2035. The payment of the special benefit to miners, a claim for which occurred after 31 December 1992, will have finished by the year 2040.cs
dc.format.extent540625 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/ojs/GSE/article/view/48/42cs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjectdecline in mining activitycs
dc.subjectmandatory compensationscs
dc.subjectdecline-based compensationscs
dc.titleAnalysis of social and health reimbursements for miners in tems of the decline of mining activity in the Czech republic funded from the state budgetcs
dc.title.alternativeAnalýza sociálně zdravotních náhrad horníkům v souvislosti s útlumem hornické činnosti v ČR financovaných ze státního rozpočtucs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPředložený článek se zabývá oblastí sociálně zdravotního zabezpečení bývalých a současných zaměstnanců rušených, privatizovaných či jinak reorganizací dotčených hornických podniků v souvislosti s útlumem uranového, rudného a uhelného hornictví v ČR. Je provedena důkladná analýza legislativy upravující danou oblast od zahájení útlumu hornické činnosti v roce 1990 až po současnost. Následně jsou na základě reálných údajů z praxe zpracovány přehledy vývoje počtu poživatelů všech druhů poskytovaných mandatorních i útlumových sociálně zdravotních náhrad v letech 2001-2012, včetně celkových nákladů, financovaných formou čerpání dotací ze státního rozpočtu. Prognóza vývoje těchto sledovaných ukazatelů, zpracovaná na základě věku příjemců dávek, druhu práce a dalších praxí ověřitelných údajů naznačuje, že k prudkému poklesu počtu příjemců mandatorních dávek dojde kolem roku 2015, k úplnému ukončení výplaty zvláštního příspěvku horníkům zdravotního do roku 2025, k odškodnění pracovních úrazů, nemoci z povolání a deputátů do roku 2035. Výplata zvláštního příspěvku horníkům, na který vznikl nárok po 31. 12. 1992, skončí do roku 2040.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2013, vol. 59 [21]
  • OpenAIRE [2944]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record