Show simple item record

dc.contributor.authorKupka, Jiří
dc.contributor.authorŠvehláková, Hana
dc.contributor.authorKašovská, Kamila
dc.date.accessioned2016-04-07T13:02:24Z
dc.date.available2016-04-07T13:02:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2013, vol. 59, no. 3, p. 54-59.cs
dc.identifier.issn1802-5420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111451
dc.description.abstractThe development of the industry in last two centuries, and especially intensive coal mining activities definitely changed the local landscape character. It led to the destruction of indigenous biotopes with natural flora and fauna communities. Many ecological studies use a group of molluscs as indicators of changes in the landscape. The advantage of this group is a relatively small number of taxa, relatively simple determination and very good knowledge of ecological requirements and distribution of individual species. The territory of Loucké ponds represents an interesting area in the industrial landscape of Karvinsko, where based on the above aspects of malacocenosis, it is possible to use and compare historical data of their incidence as well as to compare the data with current research. The pond system affected by the declension has an important function in the landscape today. The first malacological researches in the Loucké ponds territory were conducted in 1954 and 1955 (Brabenec, 1954, Ložek, 1964). Detailed survey was conducted by Macha (1978, 1979) who found 29 aquatic species (12 Bivalvia and 17 Gastropoda) and 19 land species of molluscs. This research was followed by the authors' survey in 2006, 2007 and 2013 which confirmed the presence of 48 molluscs species altogether (42 Gastropoda and 6 Bivalvia), from which 21 species were aquatic molluscs and 27 species were land molluscs.cs
dc.format.extent516289 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/ojs/GSE/article/view/39/34cs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjectmolluscscs
dc.subjectvegetationcs
dc.subjectbioindicationcs
dc.subjectmining landscapecs
dc.titleChanges in mollusc species composition in the mining landscape on the exemple of the extinct pond system territorycs
dc.title.alternativeZměny v druhovém složení měkkýšů v hornické krajině na příkladu území zaniklého rybničního systémucs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enVývoj průmyslu v posledních dvou stoletích, především pak intenzivní těžba uhlí, definitivně změnil místní krajinný systém. To vedlo k destrukci původních biotopů s přirozenými společenstvy rostlin a živočichů. V mnoha ekologických studiích se jako indikátory změn v krajině používá skupina měkkýšů. Výhodou této skupiny je poměrně nízký počet taxonů, poměrně jednoduchá determinacene a velmi dobré znalosti ekologických nároků a rozšíření jednotlivých druhů. Území Louckých rybníků představuje zajímavou oblast v průmyslové krajině Karvinska, kde lze uvedených vlastností malakofauny využít a také srovnat historická data o jejich výskytu a srovnat je se současnými průzkumy. První malakologické výzkumy na Louckých rybnících byly provedeny v roce 1954 a 1955 (Brabenec, 1954, Ložek, 1964). Podrobný průzkum provedl Mácha (1978, 1979), který nalezl 29 druhů vodních (12 druhů mlžů a 17 druhů plžů) a 19 druhů suchozemských měkkýšů. Na tento výzkum, navazuje práce autorů v letech 2006, 2007 a 2013, která potvrdila přítomnost 48 druhů měkkýšů (42 Gastropoda, 6 Bivalvia), z toho 21 vodních druhů a 27 suchozemských druhů.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2013, vol. 59 [21]
  • OpenAIRE [2571]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record