Show simple item record

dc.contributor.authorMore, Marcel
dc.contributor.authorLíška, Ondrej
dc.date.accessioned2016-06-27T07:27:04Z
dc.date.available2016-06-27T07:27:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2013, roč. 59, č. 2, s. 127-132 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111755
dc.description.abstractSensors for motion measurements are now becoming more widespread. Thanks to their parameters and affordability they are already used not only in the professional sector, but also in devices intended for daily use or entertainment. One of their applications is in control of devices by gestures. Systems that can determine type of gesture from measured motion have many uses. Some are for example in medical practice, but they are still more often used in devices such as cell phones, where they serve as a non-standard form of input. Today there are already several approaches for solving this problem, but building sufficiently reliable system is still a challenging task. In our project we are developing solution based on artificial neural network. In difference to other solutions, this one doesn’t require building model for each measuring system and thus it can be used in combination with various sensors just with minimal changes in his structure.cs
dc.format.extent356722 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleRecognition of gestures using artifical neural networkcs
dc.title.alternativeRozpoznávanie gest pomocou neurónovej sietecs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enSenzory pomocou ktorých je možné merať pohyb sú v súčasnosti stále rozšírenejšie. Vďaka ich parametrom a cenovej dostupnosti už nachádzajú využitie nielen v odbornej sfére, ale tiež v zariadeniach určených na zábavu resp. na bežné používanie. Jednou možnosťou ich využitia je ovládanie zariadení pomocou gest. Systémy, ktoré umožňujú z nameraného pohybu určiť o aké gesto sa jedná majú uplatnenie v medicínskej praxi, ale stále častejšie sa používajú aj v zariadeniach ako sú napr. mobilné telefóny, kde slúžia ako neštandardná forma ovládania. V súčasnosti už existujú viaceré prístupy k riešeniu tohto problému, ale navrhnúť spôsob ktorý by bol dostatočne spoľahlivý je stále náročná úloha. V našom projekte využívame na rozpoznávanie pohybu systém, ktorého základom je neurónová sieť. Tento na rozdiel od iných riešení nevyžaduje model konkrétnych meracích prostriedkov a tak je možné ho s minimálnymi úpravami použiť v kombinácii s rôznymi snímačmi.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record