• Measurement of turbulent flow using CTA 

    Fabian, Petr; Drábková, Sylva (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 75-82 : il.)