• Analysis of pressure response in pipe 

    Hružík, Lumír (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 117-121 : il.)