Now showing items 1-1 of 1

  • Mobile robot obstacle avoidance module 

    Králíček, Libor (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s.133-137 : il.)