• Dynamic material model of 6082 aluminium alloy 

    Povýšil, Jan; Sonnek, Pavel; Petruželka, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 203-208 : il.)