• Mobile robot stereovision cameras system 

    Tvarůžka, Adam (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 253-257 : il.)