Now showing items 1-1 of 1

  • Hot-air aggregate control design 

    Wagnerová, Renata (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 173-178 : il.)