Now showing items 1-1 of 1

  • An approach to a web-based flexible workflow modeling 

    Wang, Dongbo; Yan, Xiu-Tian; William, J. Ion; Wang, Runxiao; Tong, Xufeng (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 179-184 : il.)