Now showing items 1-1 of 1

  • Application of procedural management 

    Wolf, Petr; Machula, Pavel (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní . 2005, roč. 51, č. 1, s. 273-278 : il.)