Now showing items 1-1 of 1

  • Management of industry led collaborative 

    Stone, Angela; Yan, Xiu; Ion, Bill (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 133-142 : il.)