Now showing items 1-3 of 3

  • Comparison of two clustering methods in image segmentation 

    Horváth, Juraj; Zolotová, Iveta (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 47-52 : il.)
  • Distributed data mining and data warehouse 

    Szappanos, Tibor; Zolotová, Iveta; Landryová, Lenka (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 143-148 : il.)
  • Multi-criteria decision making methods 

    Ocelíková, Eva; Zolotová, Iveta; Landryová, Lenka (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 179-185 : il.)