Now showing items 1-1 of 1

  • A tool for analysing shocks 

    Kočí, Petr; Tůma, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 2, s. 49-54 : il.)