Now showing items 1-1 of 1

  • 3D data capturing service robot prototype 

    Kárník, Ladislav; Stankovič, Jan; Vala, David; Babjak, Ján (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 119-127 : il.)