Now showing items 1-1 of 1

  • Assessment of environmental factors in industry 

    Vargová, Jana; Badida, Miroslav; Fiľo, Milan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 245-252 : il.)