Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorNovotná, Eva
dc.contributor.authorŠejnoha, Jiří
dc.contributor.authorŠejnoha, Michal
dc.date.accessioned2016-09-27T07:59:46Z
dc.date.available2016-09-27T07:59:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2015, roč. 15, č. 2, s. 147-154 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/112065
dc.description.abstractV příspěvku je popsán analytický přechod z diagramu závislosti průhybu vzorku z betonu s příměsí polypropylenových vláken na velikosti zatěžovací síly na vztah mezi napětím a rozevřením trhliny v tahu za ohybu. Transformace je založena na kinematickém popisu chování testovaného vzorku. Napětí je aproximováno kombinací exponenciálních funkcí doplněnou o člen vystihující prokluz vláken přemosťujících trhlinu.cs
dc.format.extent686942 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvláknobetoncs
dc.subjectzkouška tříbodovým ohybemcs
dc.subjectkinematický modelcs
dc.subjectvztah napětí – rozevření trhlinycs
dc.subjectfiber reinforced concretecs
dc.subjectthree-point bending testcs
dc.subjectkinematic model of structurecs
dc.subjectstress – crack opening relationshipcs
dc.titlePřevod diagramu síla - průhyb za tříbodového ohybu na vztah napětí - rozevření trhlinycs
dc.title.alternativeTransformation of the force - deflection diagram under a three-point-bending into the stress - crack opening relationshipcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enIn this paper, an analytical form of the transformation from the force – deflection diagram obtained under a three-point bending into the stress – crack opening relationship of concrete with polypropylene fibers is outlined. The transformation is based on the description of the kinematic behavior of the test sample. The stress is approximated by a combination of exponential functions supplemented with a term capturing the slip of fibers bridging the crack.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam