Show simple item record

dc.contributor.advisorBlecharz, Pavel
dc.contributor.authorBělocká, Kateřina
dc.date.accessioned2016-11-01T12:28:41Z
dc.date.available2016-11-01T12:28:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/112926
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníků s kvalitou služeb pobočky České pošty, s.p. v Hranicích. Celá práce se opírá o teoretická východiska, kde jsou vysvětleny pojmy, jako je služba, zákazník, kvalita, dotazník nebo metody analýzy dat. Dále je charakterizován státní podnik Česká pošta a jeho pobočka v Hranicích. V praktické části je vytvořen dotazník a následně analyzovány získaná data. Na závěr práce je zhodnocena situace spokojenosti zákazníků a navržena řešení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with satisfaction of customers with services quality of Czech Post branch in Hranice. The whole thesis is based on theoretical ground, where are explained terms such as service, client, quality, questionnaire or data analyzing methods. Also state enterprise, The Czech Post and it´s branch in Hranice, is characterized. In the practical part the questionnaire is created and after that obtained data is analyzed. In conclusion of the thesis situation of customer satisfaction is assessed and solution for increase in quality of providing services is proposed.en
dc.format.extent3243378 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectslužbacs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectqualityen
dc.subjectserviceen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleSpokojenost zákazníků se službami vybrané pobočky České pošty, s.p.cs
dc.title.alternativeCustomers Satisfaction with Services of Selected Czech Post's Officeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠkrobánková, Ludmila
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářská
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBEL0079_EKF_B6208_6208R020_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record