Show simple item record

dc.contributor.advisorJiříček, Jaroslav
dc.contributor.authorKabeláč, Jakub
dc.date.accessioned2016-11-01T12:29:19Z
dc.date.available2016-11-01T12:29:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/113125
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví vybraného podniku. V práci jsou vybrány metody, které jsou v další části implementovány. Pro hodnocení byly vybrány absolutní a poměrové ukazatele a predikční modely. Součástí práce je i popis hodnoceného podniku a celkové hodnocení.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis is focused on evaluation of financial health in the selected company. There are chosen methods in the work that are implemented in the next section. For evaluation were selected absolute and ratio indicators and prediction models. The work also includes a description of the assessed company and an overall assessment.en
dc.format.extent2329461 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectanalýza trendůcs
dc.subjecthodnocení finančního zdravícs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpredikční modelycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjecttrend analysisen
dc.subjectevaluation of financial healthen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectincome statementen
dc.subjectprediction modelsen
dc.titleZhodnocení finančního zdraví obchodního podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of Financial Health in a Business Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVagenknecht, Michal
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářská
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKAB0032_EKF_B6208_6208R020_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record