Show simple item record

dc.contributor.advisorSekanina, Milan
dc.contributor.authorMorysová, Barbora
dc.date.accessioned2016-11-01T12:29:44Z
dc.date.available2016-11-01T12:29:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/113261
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem soužití Čechů a Němců, odsunem Němců z Československa, průběhu situace a dopadu, jaký měl na sudetskou oblast. Konkrétně se jedná o Jesenicko, které se nachází na severovýchodě České republiky. Cílem práce je analyzovat dopady odsunu Němců na Jesenicku po stránce historické, demografické a ekonomické.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with the development of coexistence of the Czechs and the Germans, the German deportation from Czechoslovakia, the process of the situation and its impact on the Sudeten region. Namely Jesenicko which is located on the northeast of the Czech Republic. The goal is to analyze the impacts of the German deportation from Jesenicko after the historical, demographic and economic terms.en
dc.format.extent1672513 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodsun, Němci, německá menšina, osídlování, Jesenicko, Sudety, pohraničí, 2. světová válkacs
dc.subjectremoval, Germans, German minority, settlement, Jesenicko, Sudetenland, border area, World War 2en
dc.titleProměny Jesenicka po odsunu německého obyvatelstvacs
dc.title.alternativeTransformation of Jesenicko after the Expulsion of the German Populationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGeršlová, Jana
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department121 - Katedra ekonomické žurnalistiky
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomická žurnalistikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMOR0110_EKF_B6202_7202R020_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record