Show simple item record

dc.contributor.advisorArdielli, Eva
dc.contributor.authorŽvaková, Eva
dc.date.accessioned2016-11-01T13:24:14Z
dc.date.available2016-11-01T13:24:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/113609
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku eGovernmentu na úrovni statutárního města Frýdku-Místku. Detailněji jsou analyzovány a komentovány prvky eGovernmentu a to základní registry, portál veřejné správy, elektronický podpis, Czech POINT a základní registry a to jak metodologicky tak také formou grafických porovnání vývoje sledovaných prvků e Governmentu a také jejich využití v rámci odborů magistrátu i veřejností. V závěru práce jsou shrnuty požadavky, navrženo doplnění komponentů pro komfortnější fungování a pro dodržení nových aktuálních legislativních podmínek v rámci agendových systémů magistrátu, včetně možnosti financování. Využitelnost poznatků je při doplnění koncepce využívání a rozvoje informačních systémů v rámci magistrátu.cs
dc.description.abstractThesis deals eGovernment at the statutory city of Frydek-Mistek. More detail is analyzed and commented elements of eGovernment and basic registers, public administration portal, electronic signature, Czech POINT and basic registers, both methodologically and also in the form of graphical comparison of development in e-government elements and their use within the department in the municipality with the public. The end of the work are summary of requirements, proposed adding components for more comfortable functioning and to comply with the new current legislation in the context of agenda magistrate systems, including financing options. Usability knowledge is essential to realize the concept of the use and development of information systems within the Municipality.en
dc.format.extent3601731 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecteGovernmentcs
dc.subjectCzech POINTcs
dc.subjectdatová schránkacs
dc.subjectzákladní registrycs
dc.subjectmagistrátcs
dc.subjectelektronický podpiscs
dc.subjectelektronická spisová službacs
dc.subjecteGovernmenten
dc.subjectCzech POINTen
dc.subjectdata boxen
dc.subjectbasic registercen
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectelectronic signatureen
dc.subjectelectronic filing serviceen
dc.titleE-government na úrovni statutárního městacs
dc.title.alternativeE-government at the Level of Statutory Cityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČecháková, Ivana
dc.date.accepted2016-08-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomiky
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZVA0024_EKF_N6202_6202T055_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record