Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorDoležal, Jiří
dc.date.accessioned2016-11-02T08:33:57Z
dc.date.available2016-11-02T08:33:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114071
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zabezpečením sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava nacházejícího se v budově Domu kultury města Ostravy. Na začátku se práce zabývá nejdůležitějšími právními předpisy a technickými normami, jež se týkají ochrany osob a majetku, dále pak rozebírá obecně fyzickou ochranu objektů. Následují kapitoly, které se týkají samotného objektu Janáčkovy filharmonie Ostrava, jeho zabezpečení a rizik spojených s provozováním tohoto objektu. V závěru se práce zabývá návrhy na zlepšení aktuálního stavu zabezpečení objektu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with a physical protection of the Janáček Philhamonic Orchestra’s building, which residence is placed in the building of Dům Kultury of Ostrava. In the first part the thesis deals with the most important legal regulations and technical standards relating to the protection of persons and property, and also discusses protection of the object in general. The following chapters concern the object itself, its security and the risks associated with the operation of the facility. In the end the thesis deals with a proposals to improve the current state of security.en
dc.format.extent4351626 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectzabezpečovací systémcs
dc.subjectJanáčkova filharmonie Ostravacs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsecurity systemen
dc.subjectJanáček Philharmonic Orchestra of Ostravaen
dc.titleFyzická ochrana sídla Janáčkovy filharmonie Ostravacs
dc.title.alternativePhysical protection of the Janáček Philharmonic Orchestra's buildingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomír
dc.date.accepted2016-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisDOL0061_FBI_B3908_3908R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record