Show simple item record

dc.contributor.advisorVlček, Vladimír
dc.contributor.authorHrdina, Filip
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:08Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114202
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou současné absence využití přepravy požárních kontejnerů jednotkami požární ochrany za využití více druhů dopravy a dále zjišťuje, zda je tato problematika legislativně a normativně řešena. Ověřuje se vhodnost druhů dopravy pro přepravu sil a prostředků z místa dislokace jednotky požární ochrany k místu mimořádné události, a to především v závislosti na vzdálenosti a potřebě využití patřičné infrastruktury. Dále je řešena koncepce konstrukce vybraných kontejnerů pro jejich možný transport v podvěsu vrtulníku. V závěru práce jsou stanoveny požadavky na tvorbu metodických postupů při nasazení vrtulníku pro transport požární techniky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with issue of the present lack of using multimodal transport for fire containers transportation by fire protection units. The thesis also determines whether there are some legislative and normative requirements in this issue. The diploma thesis verifies the suitability of transport modes for transportation of forces and equipment from the place of fire brigade dislocation to place of incident, especially according to the distance and the need to use the appropriate transport infrastructure. There si also designed the construction concept of selected containers for their possible transport by helicopter. In conclusion there are determined requirements for establishing methodical procedures for usage of helicopter to transport firefighting equipment.en
dc.format.extent8938995 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodvalovací kontejnercs
dc.subjectkontejnerový nosičcs
dc.subjectpřeprava kontejnerůcs
dc.subjectdopravní dostupnostcs
dc.subjectpodvěs vrtulníkucs
dc.subjectHZS ČRcs
dc.subjectabroll-containeren
dc.subjectcontainer carrieren
dc.subjectcontainer transporten
dc.subjecttransport accessibilityen
dc.subjecthelicopter external transporten
dc.subjectfire and rescue serviceen
dc.titleTechnická specifikace kontejnerů pro jejich přepravu v nepřístupných podmínkách, včetně možného využití přepravy v podvěsu vrtulníkucs
dc.title.alternativeSpecifications of Containers for Their Transport in Inaccessible Conditions, Including Possible Use of Helicopter External Transporten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeOšlejšek, Petr
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.contributor.consultantNekula, Martin
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHRD0008_FBI_N3908_3908T006_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record