Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Pavel
dc.contributor.authorDömeová, Simona
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:27Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114258
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na možnosti hodnocení metainformací z odborných článků pro účely hodnocení aktuálních tematických trendů v bezpečnostně orientovaných oborech. Potřebné informace jsou využity pro návrh postupu sciometrické analýzy, včetně návrhu základních datových struktur nutných pro její provedení. Práce obsahuje také přehled časopisů publikujících články v oblasti bezpečnosti a zhodnocení možnosti jejich využití jako podkladů pro další analýzy.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the possibilities of evaluating technical articles metadata for the purposes of evaluating the current thematic trends in safety-oriented disciplines. The necessary information is used to design the process of a sciometric analysis, including the design of basic data structures required for its implementation. The paper also contains an overview of journals that publish articles in the field of safety and an evaluation of the journals’ potential to be used as a basis for further analyses.en
dc.format.extent1909067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostně orientované obory, bezpečnostní plánování, sciometrie, publikační zdroje, sciometrická analýza, klíčová slova, metodikacs
dc.subjectsafety-oriented disciplines, security planning, sciometrics, publishing resources, sciometrics analysis, key words, methodologyen
dc.titleSciometrie bezpečnostně orientovaných oborů v podmínkách ČRcs
dc.title.alternativeSciometrics of Safety-Oriented Disciplines in Conditions of the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŘehák, David
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisDOM0032_FBI_N3908_3908T007_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record