Show simple item record

dc.contributor.advisorNetopilová, Miroslava
dc.contributor.authorŠrajer, David
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:36Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114286
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPráce se zabývá textilními materiály používanými k výrobě teplotně odolných oděvů a jejich požárně technickými charakteristikami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část; v teoretické části jsou uvedeny požadavky na vlastnosti textilií používaných k výrobě teplotně odolných oděvů, na klasifikaci tepelně odolných textilních vláken a na oblasti jejich využití a principy zušlechťování těchto vláken a textilií. Praktická část se věnuje stanovení požárně technických charakteristik třemi metodami, a dále diskuzi výsledků měření. V závěru práce se vyhodnocují výsledky měření vybraných požárně technických charakteristik tepelně odolných textilií a je doporučena inovace daných metod měření.cs
dc.description.abstractThe thesis is about textile materials that are used in production of thermal resistant clothing and their fire technical features. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on requirements on characteristics of fabrics used in thermal resistant clothing and on thermal resistant textile fibers classification. Furthermore, it concentrates on thermal resistant fiber and fabric usage and on methods of fiber and fabric upgrading. Practical part determines fire technical characteristic according to free methods of laboratory measurements, and discusses the results. In conclusion, the thesis evaluates the results of the laboratory measurements and gives recommendations for innovation of selected measurement methods.en
dc.format.extent3727753 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelně odolná textiliecs
dc.subjecttepelně odolné vláknocs
dc.subjectpožárně technická charakteristikacs
dc.subjectochranný oděvcs
dc.subjectthermal resistant fabricsen
dc.subjectthermal resistant fibersen
dc.subjectfire technical characteristicsen
dc.subjectprotective clothingen
dc.titlePožárně technické charakteristiky materiálů tepelně exponovaných oděvůcs
dc.title.alternativeFire Technical Characteristics of Materials of Clothing Exposed to Heaten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBernatíková, Šárka
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSRA0017_FBI_N3908_3908T006_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record