Show simple item record

dc.contributor.advisorDavid, Jiří
dc.contributor.authorKuzniarský, Martin
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:36Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114316
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vytvořit model spolehlivosti technického systému se zálohou. V této práci jsou blíže popsány možnosti zálohování a charakterizovány jednotlivé druhy zálohování dynamických systémů z pohledu spolehlivostních ukazatelů bezporuchovosti a opravitelnosti. Tento způsob analýzy je později aplikován pro nezatížené zálohování, zatížené zálohování a zálohování sdruženě paralelní. Cílem této práce je vytvoření spolehlivostního modelu se zálohou pro predikci bezporuchovosti na základě navrhnutého algoritmu.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to create a model of dependability technical system with backup. In this work there are described possibilities of backup, and characterized different types of dynamic backup systems in terms of dependability indicators of reliability and repairability. This kind of analysis is then applied to unloaded backup, loaded backup and backup loaded parallel association. The aim of this work is to create a model of dependability with backup for the prediction of reliability based on the proposed algorithm.en
dc.format.extent4315098 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectbezporuchovostcs
dc.subjectopravitelnostcs
dc.subjectzálohovánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdependabilityen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectrepairableen
dc.subjectbackupen
dc.subjectanalysisen
dc.titleModel spolehlivosti technické soustavy se zálohoucs
dc.title.alternativeThe Model of Dependability of the Technical Systems with Backupen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFrischer, Robert
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
dc.contributor.consultantBahenský, Ivo
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUZ0019_FMMI_N3922_3902T042_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record