Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMynář, Martin
dc.contributor.authorBrieslingerová, Klára
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:48Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114352
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractCílem této práce je zhodnotit vývoj a zavedení vybraného průmyslového produktu na trh a zjistit jeho výnosnost. Úvodní kapitolou je představen podnik, ve kterém byla investice realizována. Diplomová práce se dále skládá ze dvou základních částí – teoretické a praktické. Teoretická část charakterizuje pojem investice, investiční projekt a jeho klasifikace. V další podkapitole jsou popsány metody hodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsou metody hodnocení aplikovány na investici, která byla realizovaná konkrétním podnikem. Následně jsou vyhodnoceny jednotlivé výsledky výpočtů.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate the development and implementation of selected industrial product on the market and to determine its profitability. The opening chapter presents company, in which the investment was realized. The thesis further consist of two basic parts – theoretical and practical. Theoretical part characterizes conception of investment, capital project and its classification. The methods for evaluating the effectiveness of investments are described in the following subsection. In the practical part the evaluation methods were applied for the particular company. Subsequently, the individual results of the calculations were evaluated.en
dc.format.extent3405700 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectInvestiční projekt, kapitálové výdaje, efektivnost, metody hodnocení efektivnosti investic, čistá současná hodnotacs
dc.subjectInvestment project, capital spending, efficiency, methods of evaluating the effectiveness of investment, net present value en
dc.titleEkonomické vyhodnocení vývoje a zavedení vybraného průmyslového produktu na trhcs
dc.title.alternativeEconomic Evalution of Development and Implementation of an Selected Industrial Product to Marketen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeZdražil, Jaroslav
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBRI0016_FMMI_N3922_6208T123_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam