Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠpička, Ivo
dc.contributor.authorLuzar, Leo
dc.date.accessioned2016-11-02T12:11:01Z
dc.date.available2016-11-02T12:11:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114399
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractCílem práce je popis a praktické využití technologie KNX při návrhu a realizaci inteligentních domů. Provedení „levné“ sběrnice realizovaná kroucenou dvojlinkou vedenou souběžně ze silovým vedením nebo přímo pomocí silového vedení 230V. Bez nutnosti centrální řídící jednotky PC. Všechny přístroje mají vlastní inteligenci díky které je použitelná od malých místností a domů až po hotely a velké správní budovy. Centrální ovládání veškerých světel, ale i přívodů vody, vybraných zásuvek i žaluzií na oknech jedním povelem. Veškeré stavové informace řízeného objektu pomocí srozumitelných textových informacích na dotykovém displeji. Možnost uživatelského nastavení parametrů vytápění s automatickou regulací klimatizace reagující na přítomnost osob je realitou aplikace KNX. Ukázka proprietárního programovacího jazyka s programovým kódem použitým na řízení návrhu inteligentního domu navrženého pro pohodlný život seniorů.cs
dc.description.abstractTarget of this work is description of experience and practical usage of KNX technology upon designing and realization of intelligent houses. Relatively cheap bus retaliated with twisted pair installed simultaneously along side power lines or directly through 230V power line. Without the need of central control PC. All machines have own intelligence thanks to witch they are usable from small rooms and houses to hotels and large civil service buildings. Central control of all lights, water supply, chosen sockets and blinds with one order. All set information about controlled building with help of easily understood text information on touchscreen. Possibility of user settings of parameters heating with automatic regulations of air-condition reacting on presence of persons is reality of application of KNX. Showcase of proprietary programming language with programming code used on controlling layout of intelligent house designed for comfortable life of seniors.en
dc.format.extent3656266 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKNX, řízení prostřednictvím vedení 230V, jednotné ovládání zařízení v domě, praktická realizace inteligentního bytu seniorůcs
dc.subjectKNX, power line controling, unified control of home appliances, practical realisation of intelligent senior`s homesen
dc.titleVyužití systému KNX/EIB pro inteligentní řízení budovcs
dc.title.alternativeUsing KNX / EIB System for a Smarty Houseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHeger, Milan
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
dc.contributor.consultantHoffová, Gabriela
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLUZ021_FMMI_N3922_3902T042_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam