Show simple item record

dc.contributor.advisorČech, Martin
dc.contributor.authorŠkoda, Filip
dc.date.accessioned2016-11-02T12:31:18Z
dc.date.available2016-11-02T12:31:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114569
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je analýza marketingového mixu vybrané průmyslové společnosti KRKA s.r.o. Práce se v první a druhé kapitole věnuje obecné charakteristice marketingového mixu a jeho náležitostem, konkrétně jednotlivým základním složkám marketingového mixu. Třetí kapitola práce se zabývá prezentací společnosti KRKA ČR s.r.o., její historii a současnou obchodní politikou. Poslední dvě kapitoly se věnují praktickému rozboru marketingového mixu a jeho konkrétním aspektům možné inovace. Na základě analýzy jsou vyhodnoceny potenciální potřeby změny marketingových nástrojů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the Analysis of the Marketing Mix of Selected Industrial Company, KRKA CZ Ltd. The bachelor thesis is divided into two parts – the theoretical and practical one. The first and second chapter deal with the general characteristics of the marketing mix and their elements, namely essential individual components of the marketing mix – 4P. In the third chapter, author presents Krka Ltd., its history and current trade policy. The last two chapters deal with the practical analysis of the marketing mix and various specific aspects of possible innovations. Based on the analysis, the author evaluates the potential need for changes in their marketing tool.en
dc.format.extent2445333 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMarketingový mixcs
dc.subjectMarketing.cs
dc.subjectMarketing Mixen
dc.subjectMarketing.en
dc.titleAnalýza marketingového mixu vybrané průmyslové společnostics
dc.title.alternativeAnalysis of the Marketing Mix of Selected Industrial Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlusák, Stanislav
dc.date.accepted2016-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSKO170_FMMI_B3922_6208R123_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record