Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLichý, Petr
dc.contributor.authorŠigutová, Zuzana
dc.date.accessioned2016-11-02T12:31:29Z
dc.date.available2016-11-02T12:31:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114612
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractV teoretické části této bakalářské práce je popsán vznik a vývoj železárenského průmyslu v oblasti Beskyd. Práce se zabývá postupnou změnou zdejšího kraje v souvislosti s technickým pokrokem a novými požadavky doby. Práce se zaměřuje zejména na železárny a hutě ve městě Frýdlantu nad Ostravicí a v obci Baška. Zahrnuty jsou zde také současné hutní podniky i stručná historie města Frýdlantu nad Ostravicí, i historie obcí Bašky a Pržna. Práce přibližuje pohled na dobu, která postupně upadá v zapomnění, ale její stopy lze sledovat až do dnešních dnů. V praktické části této práce je popsán proces vzniku litinového odlitku, který se inspiruje krajinou Beskyd. Samotný návrh i zvolený materiál navazuje na dané téma. Je zde popsán celý postup výroby, včetně fotografické dokumentace.cs
dc.description.abstractThe theoretic part of this Bachelor thesis speaks about the coming out and the evolution of iron industry in Beskyd´s area. The thesis looks into a sequential change of this region in connection with a technological progress and demands of the new ages. The thesis aims especially on iron-works in the city Frýdlant nad Ostravicí and in the village Baška. The contemporary iron-works as well as a short history of Frýdlant nad Ostravicí, and history of villages Baška and Pržno are incorporated. The thesis brings closer the view of the times, which gradually sinks into oblivion, but the traces can be seen up today. The practical part of the thesis describes the cast-iron formation, which is inspired by the area of Beskydy. The proposal itself as well as the chosen material correspond the given topic. There is given the full process of production, including the photo documentary.en
dc.format.extent9456331 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBeskydycs
dc.subjectželezárnycs
dc.subjecthutěcs
dc.subjectlitinový odlitekcs
dc.subjectreliéfcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectBeskydyen
dc.subjectironworksen
dc.subjectmetalworksen
dc.subjectcast ironen
dc.subjectreliefen
dc.subjecthistoryen
dc.titleHistorie beskydských hutí a železárencs
dc.title.alternativeHistory of Beskid´s Ironworks and Metalworksen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRadkovský, Filip
dc.date.accepted2016-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenství
dc.contributor.consultantKroupová, Ivana
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchUmělecké slévárenstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSIG0025_FMMI_B2109_2109R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam