Show simple item record

dc.contributor.advisorTeichmann, Dušan
dc.contributor.authorTietz, Adam
dc.date.accessioned2016-11-02T13:45:16Z
dc.date.available2016-11-02T13:45:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114835
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hledáním vhodné metody a návrhem matematického modelu, jehož řešením by mělo být optimální naplánování oběhů hnacích vozidel. Úvodní kapitoly jsou věnovány charakteristice práce lokomotivního dispečera, typologii řešených problémů a představení metod vhodných pro řešení definovaného problému. Stěžejními částmi práce jsou kapitoly 4 a 5, kde je sestaven matematický model a následně je aplikován na situaci z reálného provozu. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na zhodnocení dosažených výsledků výpočetních experimentů a možnostem dalšího rozvoje řešené problematiky.cs
dc.description.abstractThis Bachelor Thesis deals with finding a suitable method and design of a mathematical model, its solution should be the optimal scheduling of vehicles. Introductory chapters are devoted to the characteristics of the work of the locomotive dispatcher, the typology of the problems and the introduction of suitable methods for solving a defined problem. The key parts of this work are chapters 4 and 5, in which the mathematical model is composed and then it is applied to the situation of real operation. The final chapters are aimed to assess the results of computational experiments and possibilities of further development of solving issue.en
dc.format.extent4665414 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplánování oběhů vozidelcs
dc.subjectlokomotivní přiřazovací problémcs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectvehicle schedulingen
dc.subjectlocomotive assignment problemen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.titleOptimalizační metody pro podporu rozhodování lokomotivního dispečeracs
dc.title.alternativeOptimization Methods for Decision Support of Locomotives Dispatcheren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJánošíková, Ľudmila
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravy
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTIE0007_FS_B2341_2301R003_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record