Show simple item record

dc.contributor.advisorKonečný, Zdeněk
dc.contributor.authorVrožina, Tomáš
dc.date.accessioned2016-11-02T13:48:26Z
dc.date.available2016-11-02T13:48:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114942
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací robotického ramene s lineárními pohony, pro mobilní robot ARES. Úvod práce je zaměřen na pevnostní analýzy ramene. Na základě těchto analýz byla vytvořena hodnotová analýza a vybrána optimální varianta. Pro tuto optimální variantu byly provedeny pevnostní analýzy všech nosných součástí, které probíhaly v systému Creo Parametric 2.0. Také byly provedeny analýzy jednotlivých motorů. Všechny motory jsou navrženy pro nosnost ramene 20 kg. Diplomová práce obsahuje potřebné výpočty součástí, celkovou ekonomickou analýzu a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with optimization of a robot arm with linear drives, for mobile robot ARES. Introduction is focused on the stress analysis of arm. Based on theses analysis created value analysis and selected optimal solution. Stress analysis of all components was created for optimal solution. These analysis conducted in Creo Parametric 2.0. Analysis were conducted individual motors. Engines are designed for load arm 20 kg. Diploma thesis contains price calculation, technical documentation and calculations exposed part.en
dc.format.extent7614191 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectramenocs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectarescs
dc.subjectroboten
dc.subjectarmen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectaresen
dc.titleOptimalizace robotického ramene s lineárními pohonycs
dc.title.alternativeOptimization of a Robot Arm with Linear Drivesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMihola, Milan
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotiky
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisVRO0013_FS_N2301_2301T013_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record