Show simple item record

dc.contributor.advisorHavlík, Jiří
dc.contributor.authorMosler, Václav
dc.date.accessioned2016-11-02T13:48:53Z
dc.date.available2016-11-02T13:48:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115015
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření naklopení ozubeného kola na jehličkovém ložisku. V úvodu práce je stručně vysvětlena problematika přeřazování rychlostních stupňů v automobilových převodovkách a důvody proč je potřeba naklopení měřit. Práce také obsahuje stručný přehled testovacích okruhů ve vývoji a přehled fyzikálních principů snímačů posunu. Konstrukční řešení obsahuje i rozmístění a volbu snímačů pro měření a volbu testovacího stendu. V konstrukčním návrhu je použit nový typ spojky vyvinutý speciálně pro řešený přípravek. Navržený koncept zařízení byl pevnostně zkontrolován. Součástí práce je i optimalizace tvaru držáku snímačů z hlediska vlastních frekvencí.cs
dc.description.abstractDie Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Konstruktion des Gerätes auf Neigung das Zahnrad zu messen. Inder Einleitung der Arbeit ist kurze die Problematik eines Gangwechsels in Fahrzeuggetrieben erklären und die Gründe, warum es gebrauchen ist, Neigung zu messen. Die Arbeit enthalt auch einen kurzen Überblick über Versuchsumkreis und einen Überblick über der physikalische Grundsatz der Sensoren Verschiebung. Die Konstruktionslösung enthält die Verteilung und Auswahl von Sensoren für die Messung und die Auswahl der Prüfstand. Im Konstruktiven Vorschlag wird neues Model die Kupplung speziell Entwickelt für die Vorrichtung benutzt. Das vorgeschlagene Konzept hat Festigkeit kontrolliert. Die Arbeit Teil ist auch ein Optimieren der Form der Sensoren Tragen in Anbetracht auf die Eigenfrequenzen.en
dc.format.extent4120113 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměřící přípravekcs
dc.subjectnaklopenícs
dc.subjectozubené kolocs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectspojkacs
dc.subjectDie Messvorrichtungen
dc.subjectNeigungenen
dc.subjectdas Zahnraden
dc.subjectdie Konstruktionen
dc.subjectdie Kupplungen
dc.titleMěřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kolacs
dc.title.alternativeDevice for Measuring of a Toothed Gear Tiltingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNěmček, Miloš
dc.date.accepted2016-06-09
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojů
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMOS0026_FS_N2301_3909T001_40_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record