Show simple item record

dc.contributor.advisorKaláb, Květoslav
dc.contributor.authorStavárek, Michal
dc.date.accessioned2016-11-02T13:49:06Z
dc.date.available2016-11-02T13:49:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115054
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá napínáním řetězů u dopravníků. Řetěz se opotřebovává a dochází k jeho postupnému prodlužování. Pro správný chod je potřeba, aby řetěz byl dostatečně napnut. K tomu slouží různé typy napínacích zařízení, které dokáží kompenzovat prodlužování řetězu. Součástí diplomové práce je i testování prodlužování řetězu u řetězového dopravníku v závislosti na počtu provedených cyklů. Byl proveden test napínacího zařízení pomocí tlačné pružiny, který byl nevhodný kvůli nadměrnému opotřebení vodící osy.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with tightening chains for conveyors. The chain wears and occurs to its progressive extension. For correct running it is necessary, that the chain has been sufficiently tightened. For this use it serves different types of tensioning devices which can compensate to chain's elongation. A part of the thesis is also testing lengthening chain on a chain conveyor, depending on the number of executed cycles. Test was conducted using the tightening device from a compression spring, which was inconvenient due to excessive wear of the guiding axis.en
dc.format.extent4631977 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnapínání řetězu, dopravník, prodloužení řetězu, způsoby napínání,cs
dc.subjecttensioning chain, Conveyor, extension chain, methods Tensioningen
dc.titleNávrh nových způsobů napínání a jeho kontroly pro řetězy dopravníkůcs
dc.title.alternativeDesign of New Methods of Tensioning and its Checking for Conveyor Chainsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKovář, Ladislav
dc.date.accepted2016-06-10
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojů
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSTA0199_FS_N2301_3909T001_40_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record