Show simple item record

dc.contributor.advisorZlámal, Tomáš
dc.contributor.authorKalabis, Jiří
dc.date.accessioned2016-11-02T13:49:07Z
dc.date.available2016-11-02T13:49:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115057
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáním řezivostí keramických řezných materiálů při obrábění niklové slitiny. V teoretické části práce je provedena analýza současného stavu obrábění niklových slitin. Pro experimentální obrábění a stanovení řezivosti řezných keramických nástrojů byla vybrána niklová slitina Alloy 625 dle ASM 5666F (W.Nr. 2.4856). Jedná se o komplexně legovanou slitinu na bázi Ni – Cr běžně používanou pro výrobu komponent v chemickém, petrochemickém a hlavně leteckém průmyslu. Jako řezný materiál byly použity různé druhy řezné keramiky. Stanovení řezivosti bylo provedeno přes měření opotřebení u 3 různých typů keramických destiček. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu současného stavu obrábění niklových superslitin a stanovení velikosti opotřebení keramických nástrojů při operaci hrubování a dokončování a na základě výsledků experimentů stanovit nejvhodnější typ řezné keramiky pro obrábění niklových slitin.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the comparison of cuttability of ceramic materials for machining of nickel alloy. The theoretical part describes the current state analysis of machining nickel alloy. For experimental machining and determination of cuttability of ceramic materials was used nickel alloy (Alloy 625 ASM 5666F, W.Nr. 2.4856). It is a complex iron-based alloy Ni - Cr commonly used for manufacturing components in the chemical, petrochemical and especially the aerospace industry. There were used different types of ceramic materials as a machining tool. Cuttability determination was made through wear measurements on 3 different types of ceramic tools. The main aim was current state analysis of machining nickel alloy and wear determination of ceramic tools, based on the results of the experimental measurements was determined the best tool for machining of the nickel alloys.en
dc.format.extent4095075 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectniklové slitinycs
dc.subjectkeramické materiálycs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectřezivostcs
dc.subjectnickel alloyen
dc.subjectceramic materialsen
dc.subjectwearen
dc.subjectcuttabilityen
dc.titleStanovení řezivosti keramických materiálů při obrábění niklové slitinycs
dc.title.alternativeDetermination of Cuttability of Ceramic Materials for Machining of Nickel Alloyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHajnyš, Jiří
dc.date.accepted2016-06-07
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKAL0086_FS_N2301_2303T002_20_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record