Show simple item record

dc.contributor.advisorHalagačka, Lukáš
dc.contributor.authorDědek, Jiří
dc.date.accessioned2016-11-02T13:55:22Z
dc.date.available2016-11-02T13:55:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115142
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on Mueller matrix ellipsometry, mostly of anisotropic systems. In the first part there are solved Maxwell equations for homogeneous anisotropic systems by Yeh and Berreman approach. The second part consists of application of these approaches on isotropic crystal Si with SiO2 layer. The main part of this thesis is modeling of optical response of anisotropic crystal, respectively rutile, its optical characterization, determination of optical functions and separation of systematic errors in measured data.en
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na elipsometrii Muellerových matic, převážně pak anizotropního prostředí. V první části jsou řešeny Maxwellovy rovnice pro homogenní anizotropní prostředí pomocí Yehova a Berremanova přístupu. Druhá část je zaměřena na aplikování těchto přístupů na izotropní krystal Si, pokrytý vrstvou SiO2. Hlavní část této práce řeší modelování optické odezvy anizotropního krystalu, konkrétně rutilu, jeho optickou charakterizaci, určení optických funkcí a separaci systematických chyb v měřených datech.cs
dc.format.extent4913618 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectellipsometry, spectroscopy, Mueller matrices, anisotropic systems, Yeh, Berremanen
dc.subjectelipsometrie, spektroskopie, Muellerovy matice, anizotropní prostředí, Yeh, Berremancs
dc.titleStudy of optical anisotropic systems using Mueller matrix spectroscopy.en
dc.title.alternativeStudium optických anisotropních systémů pomocí spektroskopie Muellerových matic.cs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBlažek, Dalibor
dc.date.accepted2016-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologií
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisDED0030_USP_B3942_3942R001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record