Show simple item record

dc.contributor.advisorPawliczek, Adam
dc.contributor.authorSchüller, Miroslav
dc.date.accessioned2016-11-02T15:01:47Z
dc.date.available2016-11-02T15:01:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115267
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro podnik v oblasti přepravy a zjištěním, zda je vytvořený záměr proveditelný. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na teoretická východiska podnikatelského záměru a legislativní ustanovení vnitrostátní nákladní dopravy. Ve druhé části jsou popsány metodické nástroje využité pro vytvoření teoretické a praktické části. Hlavní praktická část obsahuje vlastní podnikatelský záměr, který je tvořen body popsanými v teoretické části. Z výsledků finanční analýzy je zjištěno, zda je podnikatelský záměr proveditelný. V poslední části je uveden celkový souhrn vlastního podnikatelského záměru a dále také návrhy pro úspěšné vedení podniku popsaného v podnikatelském záměru.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with creating of business plan for company in transportation sphere and finding, if it is possible to implement the crafted plan. Thesis is divided into 4 parts. The first part focuses on the theoretical basis of the business plan and the legislative provisions of domestic freight. The second part describes the use of methodological tools for creating theoretical and practical parts. The main practical part contains the business plan, which consists of the points described in the theoretical part. The results of the financial analysis finds out, if it is the business plan feasible. The last part provides a general summary of business plan and also suggestions for successful management of the company described in the business plan.en
dc.format58, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2699696 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectslužbacs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectcompanyen
dc.subjecttransporten
dc.subjectserviceen
dc.titlePodnikatelský záměr podniku v oblasti přepravycs
dc.title.alternativeBusiness Plan of Enterprise Active in the Field of Transportationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201700050cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeCieslar, Lukáš
dc.date.accepted2016-05-26
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSCH0122_HGF_B2102_2102R001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record