Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSchejbal, Ctirad
dc.contributor.authorEliášová, Kateřina
dc.date.accessioned2016-11-02T15:02:38Z
dc.date.available2016-11-02T15:02:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115411
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá přírodními, kulturními, historickými atraktivitami v CHKO Litovelské Pomoraví a jeho okolí. Je zaměřená především na vyskytující se přírodní turistické atraktivity, jako jsou přírodní památky a přírodní rezervace a jejich turistický potenciál. Jsou zde uvedeny informace o poloze, charakteristice oblasti, geologických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, pedologických poměrech, o fauně a flóře. Druhá a celkově poslední část práce je věnována návrhu poznávacího zájezdu pro skupinu turistů po zdejších atraktivitách chráněné oblasti a jejího okolí. Práci doplňuje vlastní fotodokumentace.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis deals with natural, cultural and historical attractivities in the protected lansdcape area of Litovelské Pomoraví and its surroundings. The thesis is focused especially on existing natural touristic attractivities as natural landmarks and nature reserves and their touristic potential. It provides information about a geographic location, charracteristics of the area, geological, geomorphological, hydrological, climatic and pedological conditions, about the fauna and flora. The second and overall last part of the thesis is dedicated to a tour proposal for a group of students around local attractivities of the protected landscape area and its surroundings. The thesis is supplemented by the respective photographic documentation.en
dc.format48 L. : il.cs
dc.format.extent8409587 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCHKO, Litovelské Pomoraví, řeka, památky, rezervace, stezka, ochrana, krajina, příroda, fauna, hydrologiecs
dc.subjectProtected landscape area, Litovelské Pomoraví, river, landmarks, nature reserve, trail, protection, landscape, nature, fauna, hydrologyen
dc.titleAtraktivity Litovelského Pomoraví a okolícs
dc.title.alternativeAttractions of Litovelske Pomoravi Protected Area Landscape Area and the Surroundingsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201600382cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDirner, Vojtech
dc.date.accepted2016-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrství
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisELI0019_HGF_B2110_2101R004_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam